Πολιτική Επιστροφών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Εάν επιθυμείτε την επιστροφή κάποιου από τα έτοιμα προϊόντα (αποκλείονται ειδικές κατασκευές ή προϊόντα με ειδικές βαφές) που αγοράσατε, μπορείτε να το επιστρέψετε ή να το αντικαταστήσετε με τον παρακάτω τρόπο:

Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής ή παραλαβής από το κατάστημα και θα πρέπει να συνοδεύονται από το Δελτίο Επιστροφής(επαγγελματίες) ή Απόδειξη Λιανικής(Ιδιώτες).

Το προϊόν μπορεί να επιστραφεί στην περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, τροποποιηθεί ή έχει ανοιχθεί η συσκευασία του.

Τα έξοδα επιστροφής επιβαρύνουν τον αγοραστή.*Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης και παραλαβής προϊόντων από τον Αγοραστή (εντός 60 ημερών), που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει ζητήσει ο Αγοραστής, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα παρακράτησης της προκαταβολής, καθώς η προκαταβολή αποτελεί δέσμευση του Αγοραστή ότι θα παραλάβει προϊόν που έχει τροποποιηθεί, συναρμολογηθεί η κατασκευαστεί κατόπιν αιτήματος του. * Σε προϊόντα που δεν είναι άμεσα διαθέσιμα εάν αυξηθεί ο χρόνος παράδοσης της παραγγελίας ο πελάτης ενημερώνεται άμεσα τηλεφωνικά ή με e‐mail. * Η εταιρεία TROPIC™‐ALTERNATIVE CONSTRUCTION GR SA διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους και το κόστος αποστολής χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει ζητήσει ο Αγοραστής (ειδικές κατασκευές, ειδικά χρώματα, κλπ)

Αναλυτικά:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

1. Από αρχική υποβολή της παραγγελίας του πελάτη μέχρι και προθεσμία 20 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά στην ίδια παραγγελία, από την παράδοση έως και του τελευταίου και όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά
διαστήματα από την παράδοση του πρώτου, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.

2. Η υπαναχώρηση αυτή είναι αιτιολογημένη και χωρίς καμία επιβάρυνση και αν κάποιο είδος έχει ήδη παραδοθεί ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους.

3. Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως ή και ηλεκτρονικά και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να αποστείλει επιβεβαίωση της παραλαβής δήλωσης υπαναχώρησης μόλις αυτή περιέλθει σε αυτήν.

4. Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης και εφόσον έχει επιστραφεί τυχόν μέρος της παραγγελίας, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε.

5. Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται στην περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ως εξής: σε περίπτωση που μέχρι την υπαναχώρηση και επιστροφή του είδους έχει καταβληθεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ το τίμημα από την Τράπεζα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη. Η εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση.

6. Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα «παραλαβή από το κατάστημα», θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από το κατάστημα.

7. Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.

8. Επίσης ο πελάτης υποχρεούται (εκτός εάν ο προμηθευτής έχει προσφερθεί να παραλάβει τα αγαθά ο ίδιος) να επιστρέφει τα προϊόντα εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία παρέλαβε τα προϊόντα.

9. Ο πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία αν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της
λειτουργίας των αγαθών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης η δε ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παραχθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον πελάτη.